"Wie het heden wil begrijpen en aan zijn toekomst werkt, moet zijn verleden kennen."

Bovenstaande uitspraak was een belangrijk credo van oud voorzitter en medeoprichter Lex Blankestijn.

HVL
Bron: Hans van Brenk

Vanuit die stelling hebben de oprichters, bestuursleden en leden vanaf 1996 gewerkt aan het verzamelen, vastleggen en verspreiden van alles wat met de geschiedenis van Leersum, met name die van de twintigste eeuw, te maken heeft.

Dat gebeurt door middel van ledenvergaderingen, een kwartaalblad en publicaties.
De ledenvergaderingen vinden éénmaal per kwartaal plaats, doorgaans in februari, juni, oktober en december.
Dan wordt door een spreker een onderwerp besproken, meestal ondersteund door diabeelden.

Voorbeelden daarvan zijn:

  • De historie van de bijna 80-jarige muziekvereniging EMM
  • De Andrieskerk en het Kasteel te Amerongen
  • Kasteel Maarsbergen
  • Leven en opgroeien op kasteel Broekhuizen
De juni-bijeenkomst wordt gebruikt om een excursie te maken naar een interessante plek, soms aansluitend op de lezing van februari.
De vereniging heeft bezoeken gebracht aan de Cuneratoren in Rhenen, de Andrieskerk in Amerongen, de tuinen van kasteel Zuilesteyn, kasteel Maarsbergen en Sandenburg.

Een activiteit is de Tijdlijn van Leersum.
In de vorm van een wisseltentoonstelling in de hal van de Binder wordt telkens een aspect van de historie van Leersum belicht.
Beheerder van de Tijdlijn Jos Rams belicht tweemaal per jaar een ander element uit 'wat Leersum heeft gemaakt tot wat het nu is'.

In de maand voorafgaande aan de ledenvergadering verschijnt het kwartaalblad HOETWAS. Daarin worden artikelen - ruimschoots voorzien van illustraties uit vaak persoonlijke archieven - geschreven die eveneens teruggrijpen naar het verleden van Leersum, dat in de vorige eeuw veranderde van een klein Heuvelrugdorp met enkele honderden inwoners van met name kleine boeren, in een forensendorp met ruim 7500 inwoners.
De vereniging heeft inmiddels vele publicaties op haar naam staan, de meeste daarvan zijn nog verkrijgbaar bij de vereniging of in de plaatselijke boekhandel.
Op deze website vindt u een overzicht van deze publicaties.

HVL
Bron: Cees Keur
Het verenigingsblad HOETWAS wordt 4x per jaar toegezonden aan leden van de Historische Vereniging Leersum.

Zij betalen voor lidmaatschap en abonnement € 18,50 per jaar.
Losse nummers € 3,50 voor leden en € 5,00 voor niet-leden.
Leden kunnen de genoemde publicaties, voor zover voorradig, tegen meestal gereduceerde prijs aanschaffen.

Natuurlijk kunt u op de ledenvergaderingen, die vrij toegankelijk zijn, ook informatie krijgen en u daar als lid opgeven.