Privacyregels

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren.
Deze organisaties moeten zich aan de regels in deze nieuwe verordening houden.
De gegevens moeten veilig worden opgeborgen zonder dat vreemden daar bij kunnen.

Voor de HVL geldt dat van de leden alleen de NAW-gegevens (Naam, adres+postcode, woonplaats) in een computerbestand zijn opgeslagen.
Welke dat zijn kunt u zien op het etiket achterop de HOETWAS.
Ze worden uitsluitend gebruikt voor het kunnen bezorgen van de HOETWAS en daarnaast voor de registratie van de contributiebetaling.

Het bestuur van de HVL