REGIONALE KRINGEN

Historische Verenigingen in de regio

Heemkundige Stichting Amerongen


heemkundigestichtingamerongen.nl

De Heemkundige Stichting Amerongen is opgericht in 1976 om de historie van Amerongen te bewaren en in stand te houden.
Er is een uitgebreid archief gevestigd in Allemanswaard, achter in de bibliotheek in Amerongen.
Ook is er een collectie oude kranten en tijdschriften.
 
Tabaksteeltmuseum


www.tabaksteeltmuseum.nl

Het Tabaksteeltmuseum is in 1984 ontstaan door een aaneenschakeling van toevalligheden in combinatie met snel handelen door een aantal personen in Amerongen op dat moment actief in de Heemkundige Stichting Amerongen.
 
Huize De Ginkel


www.facebook.com/DeGinkel

Schoolbuitenhuis De Ginkel.
Een plaats waar Rotterdamse schoolkinderen in de periode 1954 tot 2011 werkweken en schoolkampen hielden.
Een begrip voor meerdere generaties!
Facebook-pagina waar regelmatig oude foto's of nieuw ontdekte historische feiten over huis en landgoed geplaatst wordt.
 
Woudenberg


www.oudwoudenberg.nl

Doelstellingen van de stichting zijn; Het verzamelen en tentoonstellen van voorwerpen van oudheidkundige aard, betrekking hebbende op of gevonden in de gemeente Woudenberg en omgeving; Het verhogen van de kennis van de geschiedenis van de gemeente Woudenberg; Het naspeuren van de zeden en gewoonten in de gemeente Woudenberg in het verleden en het heden.
 
Zeist


www.zeist-historie.nl

Het Zeister Historisch Genootschap (ZHG) heeft tot doel het bevorderen en verbreiden van de geschiedenis van Zeist. Iedere belangstellende kan een beroep doen op het Genootschap, het geheugen van Zeist. Geïnteresseerden zijn welkom voor onderzoek, voor inzage van het archief of voor raadplegen van de verschillende collecties.
 
Thorheim


www.oudheidkamerdoorn.nl

De Doornse Historische Vereniging "Thorheim" is op 31 oktober 1988 opgericht.
De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft in 2011 het eigendom van de historische collectie in de Oudheidkamer overgedragen aan de Vereniging.
Per 1 januari 2013 is de Vereniging aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), tevens als Culturele ANBI.
De doelen van de Doornse Historische Vereniging "Thorheim" zijn:
  • het bevorderen van de belangstelling voor, het onderzoek naar en het behoud van zaken met betrekking tot de geschiedenis van het dorp Doorn en zijn bewoners;
  • het in stand houden van de Oudheidkamer, hét historische informatie- en documentatiecentrum, en zijn collectie
    (de Oudheidkamer is op de eerste etage van het Cultuurhuis Pléiade aan het Kerkplein 14 in Doorn gevestigd);
  • het organiseren van bijeenkomsten en het verstrekken van voorlichting.
Jaarlijks organiseert de Vereniging één of meerdere exposities in de Oudheidkamer en een aantal evenementen, zoals tweemaal een voor niet-leden gratis toegankelijke lezing over een historisch onderwerp, een zomerwandeling met gids op een landgoed of langs historische locaties, een middag voor Oud-Doornaars en de Open Monumentendag, waarbij meerdere Doornse monumenten één dag gratis toegankelijk zijn.
 
Scherpenzeel


www.oudscherpenzeel.nl

Vereniging "Oud Scherpenzeel" houdt zich bezig met alle aspecten van de geschiedenis van Scherpenzeel, zoals onderzoek naar de geschiedenis, het verzamelen van historische foto's en documenten, het verzamelen van historische voorwerpen en het behouden van historisch waardevolle monumenten.
 
Veenendaal


www.oudveenendaal.nl

Het statutaire doel van de vereniging is behouden of doen behouden van al hetgeen uit historisch oogpunt van belang geacht kan worden, voor zover dit betrekking heeft op de gemeente Veenendaal en directe omgeving; het in stand houden en/of eventueel wederoprichten van historische monumenten en gebouwen; het aankweken van belangstelling voor datgene wat het verleden van de gemeente Veenendaal betreft; verzamelen, bewaren, publiceren, uitgeven van een verenigingsblad, lezingen enz.
 

 

Algemene websites provinciale cultuurgeschiedenis