Over Werklieden en Arbeiders

In de tweede helft van de 19e eeuw kwam in Nederland de 'Sociale Beweging' op gang. Daarmee werd een begin gemaakt met het aanbrengen van verbeteringen van de vaak moeilijke positie van de arbeidende klasse in de samenleving. Welke gevolgen dat heeft gehad voor de Leersumse 'Werklieden en Arbeiders' beschrijft Lex Blankestijn in dit boekje. Leersum bestond aanvankelijk uit voornamelijk inwoners die in het boerenbedrijf - van heel klein tot groot - hun werk vonden. Toen dat, mede als gevolg van de mechanisatie, steeds moeilijker werd, moest men buiten Leersum de kost verdienen. Bijvoorbeeld in Zeist (Gero, Sola) en Veenendaal (sigarenfabrieken, textielfabrieken).

Eén van de gevolgen daarvan was dat die arbeiders zich gingen organiseren in bijvoorbeeld de Christelijke (Nationale) Werkmansbond en het Algemeen Nederlands Werklieden Verbond. Later werden dat het CNV en het NVV. Hoe dat voor de Leersumers ging, wordt in dit boekje beschreven.

Het boekje is op ledenbijeenkomsten verkrijgbaar of kan bij de penningmeester worden besteld. Bij verzending worden portokosten in rekening gebracht.

Kosten:
€ 5,00 (voor leden)

Auteur(s):
Dr. C. (Lex) Blankestijn

Uitgever:
onbekend, 1999

ISBN:
ISBN onbekend

HVL

Klik hier om te bestellen