Agenda

Rampjaar 1672


Foto:
De lezing van Jan Hogendoorn op 18 mei 2022 gaat over het Rampjaar 1672, het jaar waarin Nederland door Frankrijk, Münster, Keulen en Engeland werd aangevallen, de gebroeders De Witt vermoord werden, kasteel Amerongen verloren ging en Willem III tot stadhouder benoemd werd.
Minder bekend is de rol van de Leersumse familie Nassau-Zuylestein bij deze gebeurtenissen.

De lezing wordt voorafgegaan door een korte algemene ledenvergadering.

Aanvang:
18-05-2022 om 20:00 uur

Locatie:
Cultuurhuis 'De Binder'
Hoflaan 29a
Leersum

Inloop met koffie vanaf 19:30 uur.